• Câu hỏi:

  Khi thiết kế mạch nguồn điện một chiều chọn mạch chỉnh lưu nào là phù hợp nhất?

  • A. Mạch chỉnh lưu một nửa chu kì
  • B. Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì. 
    
  • C. Mạch chỉnh lưu cầu.
    
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Chọn sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu vì có chất lượng tốt và dễ thực hiện.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC