AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi tăng nhiệt độ của một lượng nước từ 0oC đến 40C thì: 

  • A. Nước co lại, thể tích nước giảm đi. 
  • B. Nước co lại, thể tích nước tăng lên.
  • C. Thể tích nước không thay đổi. 
  • D. Cả ba kết luận trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>