AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự đóng băng của nươc trong hồ ở các xứ lạnh.

  Về mùa đông ở các xứ lạnh: 

  • A. Nước dưới đáy hồ đóng băng trước. 
  • B. Nước ở giữa hồ đóng băng trước.
  • C. Nước ở mặt hồ đóng băng trước. 
  • D. Nước trong hồ đóng băng cùn một lúc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>