AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của không khí và khí oxi? 

  • A. Không khí nở vì nhiệt nhiều hơn oxi. 
  • B. Không khí nở vì nhiệt ít hơn oxi.
  • C. Không khí và oxi nở vì nhiệt như nhau. 
  • D. Cả ba kết luận trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>