AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sự nở vì nhiệt của chất khí và chất rắn? 

  • A. Chất khí nở vì nhiệt ít hơn chất rắn. 
  • B.  Chất khí nở vì nhệt nhiều hơn chất rắn.
  • C. Chất khí và chất rắn nở vì nhiệt giống nhau. 
  • D. Cả ba kết luận trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>