YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi làm lạnh một vật rắn. 

  • A.  Thể tích và khối lượng của vật giảm. 
  • B. Khối lượng riêng của vật tăng.
  • C. Khối lượng riêng của vật giảm. 
  • D. Thể tích tăng và khối lượng không đổi.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDOC

Mã câu hỏi: 70556

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1