AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng riêng và khối lượng cuẩ một lượng nước ở 4oC? 

  • A. Khối lượng riêng nhoe nhất. 
  • B. Khối lượng riêng lớn nhất.
  • C. Khối lượng lớn nhất. 
  • D. Khối lượng nhỏ nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>