AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng. 

  • A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng khối khi giảm. 
  • B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng khối khí tăng.
  • C. Khi nhiệt độ tăng hoặc giảm, trọng lượng riêng khối khí không đổi. 
  • D. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng khối khí giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>