AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? 

  • A. Khối lượng chất lỏng tăng. 
  • B. Khối lượng chất lỏng giảm.
  • C. Trọng lượng của chất lỏng tăng. 
  • D.  Thể tích của chất lỏng tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>