ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về thể tích của khối khí trong một bình thủy tinh đậy kín được đun nóng? 

  • A. Thể tích không thay đổi vì bình thủy tinh đậy kín. 
  • B. Thể tích tăng.
  • C. Thể tích giảm. 
  • D. Cả ba kết luận trên đều sai.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 70569

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1