AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đun nóng một hòn sắt thì xảy ra hiện tượng nào sau đây? 

  • A. Khối lượng của hòn bi tăng. 
  • B. Khối lượng của hòn bi giảm.
  • C. Khối lượng riêng của hòn bi tăng. 
  • D. Khối lượng riêng của hòn bi giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>