AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở ra vì nhiệt của chất khí? 

  • A. Chất khí nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm. 
  • B. Chất khí co lại khi nhiệt độ tăng, nở ra khi nhiệt độ giảm.
  • C. Thể tích của chất khí không thay đổi khi nhiệt độ thay đổi. 
  • D. Khối lượng của chất khí tăng khi nhiệt độ thay đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>