YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần thể, kết luận nào sau đây không đúng? 

  • A. Phân bố theo nhóm xảy ra khi môi trường sống đồng nhất và các cá thể cạnh tranh gay gắt.
  • B. Trong tự nhiên, hầu hết các quần thể đều có kiểu phân bố cá thể theo nhóm.
  • C. Phân bố đồng đều là kiểu phân bố có vai trò làm giảm cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể. 
  • D. Phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân bố theo nhóm thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường.

  Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường. 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139599

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON