YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi các yếu tố của môi trường sống phân bố không đồng đều và các cá thể trong quần thể có tập tính sống thành bầy đàn thì kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể này là 

  • A. Phân bố theo nhóm
  • B. Phân bố ngẫu nhiên
  • C. Phân bố đồng đều
  • D. Phân bố theo độ tuổi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi các yếu tố của môi trường sống phân bố không đồng đều và các cá thể trong quần thể có tập tính sống thành bầy đàn là kiểu phân bố theo nhóm.

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2283

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON