YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong mỗi quần thể, sự phân bố cá thể một cách đồng đều xảy ra khi: 

  • A. môi trường không đồng nhất và các cá thể có tính lãnh thổ cao.
  • B. môi trường đồng nhất và các cá thể không có tính lãnh thổ.
  • C. môi trường đồng nhất và cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt. 
  • D. số lượng cá thể đông và có sự canh tranh khốc liệt giữa các cá thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sự phân bố cá thể phụ thuộc vào điều kiện môi trường sống và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.

  Khi môi trường sống đồng đều và các cá thể cạnh tranh với nhau một cách khốc liệt thì sự phân bố cá thể đồng đều.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139598

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON