YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau

  Mẫu thử  Thuốc thử  Hiện tượng X
  X Dung dịch I Có màu xanh tím 
  Y Cu(OH)2 trong môi trường kiềm  có màu tím 
  Z Dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng  Kết tủa Ag trắng sáng
  T Dung dịch NaOH Tạo chất lỏng không tan trong nước

  Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

  • A. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua, fructozơ 
  • B. Lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua, hồ tinh bột, fructozơ 
  • C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, fructozơ, phenyl amoni clorua 
  • D. Hồ tinh bột, fructozơ, lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - X phản ứng với I2 cho màu xanh tím → X là hồ tinh bột

  - Y phản ứng với Cu(OH)2/OH- cho màu tím → Y là lòng trắng trứng

  - Z phản ứng với AgNO3/NH3 cho kết tủa Ag → Z là fructozơ

  - T phản ứng với NaOH tạo chất lỏng không tan trong nước → T là phenyl amoni clorua

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78407

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON