YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các chất sau, chất nào là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường? 

  • A. C6H5NH2 
  • B. (C6H10O5)
  • C. Mg(OH)2
  • D. H2NCH2COOH 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Amino axit là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78355

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON