YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có các nhận xét sau

  (1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3 xảy ra ăn mòn điện hóa

  (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa xanh nhạt

  (3) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 thấy có kết tủa đỏ nâu và thoát khí

  (4) Nhúng thanh Nhôm vào dung dịch NaOH loãng nguội , thấy thanh nhôm tan dần

  (5) Đốt cháy dây sắt trong khí clo thấy hình thành muối sắt (II) clorua bám trên sắt

  Số nhận xét đúng là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (1) sai do ăn mòn hóa học

  (2) sai do thu được kết tủa CuS màu đen

  (3) đúng: 3Na2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

  (4) đúng : Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 1/2H2

  (5) sai do tạo muối Fe (III)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON