ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Etyl isovalerat là este có mùi thơm của táo. công thức cấu tạo thu gọn của etyl isovalerat là 

  • A. CH3CH2CH2CH2COOC2H5 
  • B. (CH3)2CHCOOC2H5 
  • C. (CH3)2CHCH2COOC2H5 
  • D. C2H3COOCH2CH2CH(CH3)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  -“Etyl”: C2H5-

  -“isovalerat”: (CH3)2CHCH2COO

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON