YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 16,8 gam Fe vào 200ml dung dịch CuSO4 0,75M. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra cân nặng 17,6 gam. Khối lượng đồng bám trên thanh sắt là 

  • A. 19,2 
  • B. 6,4 
  • C. 0,8 
  • D. 9,6 C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhận thấy sự thay đổi khối lượng là 64 – 56 = 8

  nCu = 0,1 

  Vậy mCu = 6,4 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78359

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON