YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử là C4H6O2. Khi đun X với dung dịch KOH thu được muối Y, biết Mx < My. Số công thức cấu tạo của X là 

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  MY > 86 nên Y không thể có công thức HCOOK Các công thức cấu tạo của X thỏa mãn là

  CH3COOCH=CH

  CH2=CHCOOCH3 

  CH2=CHCH2COOH

  CH3-CH=CH-COOH

  CH2-C(CH3)-COOH

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78361

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON