YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây? 

  • A. NaOH 
  • B. H2SO4 đặc nguội 
  • C. HCl 
  • D. Ba(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Fe, Cr, Al thụ động trong H2SO4 đặc nguội

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78346

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON