YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Oxit nào sau đây phản ứng với nước ở điều kiện thường? 

  • A. Fe2O3 
  • B. CrO3 
  • C. SiO2 
  • D. N2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CrO3 là oxit axit, tác dụng với nước tạo thành dung dịch chứa 2 axit H2CrO4 và H2Cr2O7

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78349

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON