AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It was in the year 1792 ______.

  • A. founding the New York Stock Exchange
  • B. which year the New York Stock Exchange was founded
  • C. the New York Stock Exchange founded
  • D. that the New York Stock Exchange was founded

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>