ADMICRO
 • Câu hỏi:

  According to the author, what is one reason why the Internet is sometimes slow?

  • A. Phone lines are often too busy with phone calls and fax transmissions to handle Internet traffic.
  • B. Most people do not have computers that are fast enough to take advantage of the Internet.
  • C. Often a request must travel through many computers before it reaches its final destination.
  • D. Scientists take up too much time on the Internet, thus slowing it down for everyone else.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE