AMBIENT
 • Exercise 2: Choose the word or phrase (a, b, c or d) that best fits the blank space in each sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  Bahrain's ______ closed up 10.09 points today at 2160.09.

  • A. stockbroker
  • B. stock index
  • C. stock exchange
  • D. stock option

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>