ADMICRO
 • Câu hỏi:

  With which of the following conclusions would the author probably agree?

   

  • A. An Internet system with fewer users would be quicker.
  • B. Fewer academic communities need to create their own internet systems.
  • C. The technology used by internet creators' is too complex for computer owners to understand.
  • D. Companies who develop their own intranets are limiting their information data base.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE