YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  ______ my great surprise, almost everyone agreed - him.

  • A. For - to
  • B. At - from
  • C. To - with
  • D. In - of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3976

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF