YOMEDIA
NONE
 • Exercise 3: Choose the answer - a, b, c, or d - that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  If we had lost the map, we would never found our way.

  • A. We didn't lose our way because we didn't lose the map.
  • B. We will find our way unless we lose the map.
  • C. We would have lost our way provided we had lost the map.
  • D. Supposing we lost the map, we would not find our way

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3999

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON