YOMEDIA
ZUNIA12
 • Exercise 3: Choose the answer - a, b, c, or d - that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  If we had lost the map, we would never found our way.

  • A. We didn't lose our way because we didn't lose the map.
  • B. We will find our way unless we lose the map.
  • C. We would have lost our way provided we had lost the map.
  • D. Supposing we lost the map, we would not find our way

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3999

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF