ADMICRO
 • Câu hỏi:

  According to the passage, what benefits does Internet II have over the Internet?

  • A. There is no governmental intervention regulating Internet II.
  • B. Small businesses pay higher premiums to access the Internet.
  • C. Internet II contains more information than the Internet.
  • D. Internet II has fewer users and therefore is faster to access.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE