AMBIENT
 • Câu hỏi:

  'Which of these two men is Chinese?' ' ______ is.'

  • A. Both of them
  • B. All of them
  • C. Neither of them
  • D. None of them

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>