AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Jacob Lawrence is considered by many critics ______.

  • A. foremost African-American artist
  • B. to be the foremost African-American artist
  • C. is the foremost African-American, artist
  • D. the foremost African-American artist is 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>