ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  It is clear from the tone of the passage that the author feels

  • A. Einstein's work in physics was somewhat tarnished by his conservative political views.
  • B. Einstein's work in physics, though theoretically impressive, led to few practical applications.
  • C. Albert Einstein was one of the most brilliant thinkers in history.
  • D. Einstein's theories have been consistently proven incorrect.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Rõ ràng từ giọng điệu của đoạn văn tác giả cảm thấy

  A. Nghiên cứu của Einstein về vật lý đã bị lu mờ bởi quan điểm chính trị bảo thủ của ông.

  B. Nghiên cứu của Einstein về vật lý, mặc dù ấn tượng về mặt lý thuyết, dẫn đến một số ứng dụng thực tiễn.

  C. Albert Einstein là một trong những nhà tư tưởng xuất sắc nhất trong lịch sử.

  D. Các lý thuyết của Einstein đã được chứng minh là không chính xác.

  Thông tin: Any list of the greatest thinkers in history contains the name of the brilliant physicist Albert Einstein. His theories of relativity led to entirely new ways of thinking about time, space, matter, energy, and gravity. (Bất kỳ danh sách những nhà tư tưởng vĩ đại nhất nào trong lịch sử đều có tên của nhà vật lý học xuất sắc Albert Einstein. Lý thuyết tương đối của ông đã dẫn đến những cách suy nghĩ hoàn toàn mới về thời gian, không gian, vật chất, năng lượng và trọng lực.)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON