ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  According to Einstein, light is composed of separate packets of energy called

  • A. electrons
  • B. photoelectrons
  • C. gamma rays
  • D. quanta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Theo Einstein, ánh sáng bao gồm các gói năng lượng riêng gọi là

  A. electron                                          B. photoelectrons (quang điện)

  C. tia gamma                                       D. quanta (lượng tử)

  Thông tin: In it he proposed that light is composed of separate packets of energy, called quanta or photons, that have some of the properties of particles and some of the properties of waves. (Trong đó, ông đề xuất rằng ánh sáng bao gồm các gói năng lượng riêng biệt, gọi là quanta hoặc photon, có một số tính chất của các hạt và một số đặc tính của sóng.)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28421

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON