ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Everyone thinks that the concert last night was extremely successful, _______?

  • A. don’t they
  • B. doesn’t he
  • C. was it
  • D. wasn’t it

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Câu hỏi đuôi

  Giải thích:

  Nếu câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, feel… + mệnh đề phụ, lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi.

  Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là “I” thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi.

  Tạm dịch: Mọi người nghĩ buổi hoà nhạc tối đêm qua rất thành công, đúng không?

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28436

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON