ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Which of the following inventions is mentioned in the passage as a practical application of Einstein's discoveries?

  • A. Radio
  • B. Television
  • C. Automobiles
  • D. Computer

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Những phát minh nào sau đây được đề cập trong đoạn văn như là một ứng dụng thực tế của khám phá của Einstein?

  A. Radio         B. Ti vi            C. Ô tô            D. Máy tính

  Thông tin: Einstein's work led to such scientific advances as the control of atomic energy, even television as a practical application of Einstein's work. (Công trình nghiên cứu của Einstein đã dẫn tới những tiến bộ khoa học như việc kiểm soát năng lượng nguyên tử, thậm chí cả ti vi như một ứng dụng thực tiễn của công trình nghiên cứu của Einstein.)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28411

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON