YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z mạch hở (MX< MY< MZ). Cho 51,36 gam T tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,47 mol NaOH, thu được một muối duy nhất của axit cacboxylic đơn chức và hỗn hợp Q gồm các ancol no, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn Q, thu được 18,144 lít khí CO2 và 19,44 gam H2O. Tổng số nguyên tử có trong phân tử Z là

  • A. 41
  • B. 40
  • C. 42
  • D. 30

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CO2 0,81 mol và H2O 1,08 mol → mol hỗn hợp ancol = H2O - CO2 = 0,27 mol

  → số C = 3 ⇒ ba ancol là C3H7OH, C3H6(OH)2, C3H5(OH)3

  Số mol O/ancol = mol nhóm OH/ancol = nNaOH = 0,47 mol

  Khối lượng ancol= mC + mH + mO = 0,81.12 + 1,08.2 + 0,47.16 = 19,4 gam

  Bảo toàn khối lượng: mmuối = 50,76 gam

  Vì ba este tạo từ cùng một axit và ba ancol C3H7OH, C3H6(OH)2, C3H5(OH)3

  → axit đơn chức > nmuối = nNaOH = 0,47 mol

  ⇒ Mmuối = 50,76/0,47 = 108 => C3H5COONa

  ⇒ công thức của Z là (C3H5COO)3C3H5 → tổng số nguyên tử: 41

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79646

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON