YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

  • A. Dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng. 
  • B. Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
  • C. Dung dịch NaOH, đun nóng.    
  • D. H2, xúc tác Ni, đun nóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79568

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON