AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp khí gồm etan và propan có tỉ khối so với H2 là 20,25 được nung trong bình với chất xúc tác để thực hiện phản ứng tách hiđro. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 16,2 gồm các ankan, anken và H2. Tính hiệu suất phản ứng tách hiđro, biết rằng tốc độ phản ứng của etan và propan là như nhau?

  • A. 40%. 
  • B. 50%. 
  • C. 30%. 
  • D. 25%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>