AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách pha loãng H2SO4 đặc nào sau đây là đúng?

  • A. Rót nhanh nước vào axit. 
  • B. Rót từ từ axit vào nước.
  • C. Rót nhanh axit vào nước. 
  • D. Rót từ từ nước vào axit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>