AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thức nào sau không phải là công thức phân tử của một ankan?

  • A. C2H6. 
  • B. C3H4. 
  • C. C4H10. 
  • D. C3H8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA