AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho CH3-CH2-CH3 tác dụng với Br2, chiếu sáng, với tỉ lệ mol 1:1, sản phẩm hữu cơ chính thu được là

  • A. CH3-CHBr-CH3. 
  • B. CH3-CH2-CH2Br. 
  • C. BrCH2-CH2-CHBr.
  • D. CH3-CBr2-CH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA