AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất A có CTPT C7H8 tác dụng được với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 được chất B (MB-MA=214). Số đồng phân cấu tạo của A thoả mãn tính chất trên là

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>