AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét không đúng là

  • A. Hầu hết các hợp chất của cacbon là hợp chất hữu cơ.
  • B. Phản ứng hữu cơ thường xảy ra không hoàn toàn và theo nhiều hướng.
  • C. Liên kết trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
  • D. Chất hữu cơ luôn chứa C, H có thể có O, S, N...

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>