RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho 3,584 lít O2 tác dụng hết với hỗn hợp X gồm Na, K và Ba thu được hỗn hợp rắn Y chỉ gồm các oxit và các kim loại dư. Hòa tan hết toàn bộ Y vào H2O lấy dư, thu được dung dịch Z và 6,272 lít H2. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 78,8 gam kết tủa. Mặt khác, hấp thụ hoàn toàn 20,16 lít CO2 vào dung dịch Z, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Giá trị của m là

  • A. 29,5. 
  • B. 78,8. 
  • C. 59,1. 
  • D. 88,64.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA