AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm: metan, etan, etilen, axetilen và buta-1,3-đien. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp X, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào 850 ml dung dịch nước vôi trong 0,1M, thu được 6,0 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun nóng dung dịch Y lại thu thêm a gam kết tủa nữa. Khối lượng dung dịch nước vôi trong sau các phản ứng giảm 2,78 gam (coi khi đun nóng nước bay hơi không đáng kể và CO2 bay hoàn toàn). Giá trị của m là.

  • A. 3,14. 
  • B. 2,88. 
  • C. 1,54. 
  • D. 1,42

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>