ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO3 31,5%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,12 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được (2,5m + 8,49) gam muối khan. Kim loại M là

  • A. Ca
  • B. Mg
  • C. Zn
  • D. Cu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(M + HN{O_3};0,68 \to \left\{ \begin{array}{l}
  {M^{n + }}:\frac{{0,56 - 2x}}{n}\\
  NO_3^ - :0,56 - x + NO:0,12 + {H_2}O\\
  NH_4^ + :x
  \end{array} \right.\)

  \({n_{HN{O_3}}} = \frac{{136.31,5\% }}{{63}} = 0,68mol\)

  Gọi số mol  NH4+ là x mol

  Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố N ta có:

  \({n_{HN{O_3}}} = {n_{N{O_3}^ - }} + {n_{NH_4^ + }} + {n_{NO}} \to {n_{NO_3^ - }}{\rm{ }} = 0,68 - 0,12 - x = 0,56 - x\) 

  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dung dịch X ta có:

  \(\begin{array}{l}
  n.{n_{{M^{n + }}}} + {n_{NH_4^ + }} = {n_{NO_3^ - }} \to {n_{{M^{n + }}}} = \frac{{0,56 - 2x}}{n}\\
  M \to {M^{n + }} + ne\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{N^{ + 5}} + 3e \to {N^{ + 2}}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{N^{ + 5}} + 8e \to {N^{ - 3}}
  \end{array}\)

  Áp dụng định luật bảo toàn e ta có:

  \(\frac{{0,56 - 2x}}{n}.n = 0,12.3 + 8x \to x = 0,02\) 

  Ta có: \({m_X} = {m_M} + {m_{NO_3^ - }} + {m_{NH_4^ + }} = m + (0,56 - 0,02).62 + 0,02.18 = 2,5m + 8,49 \to m = 16,9g\) 

  Ta có: \({n_M} = \frac{{0,52}}{n} \to {m_M} = \frac{{0,52}}{n}.M = 16,9 \to \frac{M}{n} = \frac{{65}}{2} \to M:Zn\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25997

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON