ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 8,4 gam Fe vào 500 ml dung dịch X gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

  • A. 18,75 gam
  • B. 16,75 gam
  • C. 19,55 gam
  • D. 13,95 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  {n_{Fe}} = {\rm{ }}\frac{{8,4}}{{56}}{\rm{ }} = 0,15,{\rm{ }}{n_{HCl}} = 0,5.0,2 = 0,1,{\rm{ }}{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,05{\rm{ }}\\
  {n_{{{^{_H}}^ + }}}{\rm{ =  }}0,1{\rm{ }} + 0,05.2{\rm{ }} = {\rm{ }}0,2{\rm{ }}mol
  \end{array}\) 

  \(Fe{\rm{ }} + {\rm{ }}2{H^ + }{\rm{ }} \to {\rm{ }}F{e^{2 + }}{\rm{ }} + {\rm{ }}{H_2}\) 

  0,15   0,2          0,1

  Vậy sau phản ứng Fe dư , H+ hết.

  \(\to {\rm{ }}{n_{F{e^{2 + }}}}{\rm{ }} = {\rm{ }}\frac{1}{2}{\rm{ }}{n_{{H^ + }}}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }}mol\) 

  Cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ gồm \(F{e^{2 + }},{\rm{ }}C{l^ - },{\rm{ }}S{O_4}^{2 - }.\) 

  Vậy khối lượng muối khan là: \(0,1.56 + 0,1.35,5 + 0,05.96 = 13,95g\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26007

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON