ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges. 

  Câu hỏi:

  Hoa is asking Hai, who is sitting at a corner of the room, seeming too shy.
  -Hoa: “Why aren’t you taking part in our activities? ______”.
  -Hai: “Yes, I can. Certainly”.

  • A. Can you help me with this decorations?
  • B. Can I help you?
  • C. Shall I take your hat off?
  • D. Could you please show me how to get the nearest post office?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  -Hoa: “ Sao cậu không tham gia vào hoạt động của chúng ta? ______”
  -Hai: “ Được, chắc chắn là tớ có thể ”
  A. Cậu có thể giúp tớ với đống đồ trang trí này chứ?
  B. Tớ có thể giúp gì được cho cậu?.
  C. Tớ sẽ cởi mũ ra, được chứ?
  D. Cậu làm ơn có thể chỉ cho tớ đường gần nhất ra Bưu điện không?
  Chỉ có đáp án A đúng và hợp lí nhất.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26381

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF