ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  ______ you like what I want to do or not, you won’t make me change my mind.

  • A. Because
  • B. Whatever
  • C. If
  • D. When

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Whatever: Dẫu sao đi chăng nữa / Dù sao thì.
  Dịch: Dù cậu có ưa hay không những điều mà tôi muốn làm, thì cậu cũng không thể làm tôi thay đổi ý kiến.
  Các đáp án còn lại không hợp nghĩa:
  A. Because: Bởi vì.
  C. If: Nếu.
  D. When: Khi mà.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26353

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON